Госдума приняла закон об увеличении госпошлин на РНР, РВП, ВНЖ и гражданство РФ